Geologia i geotècnia

ESOLVE ofereix serveis de geologia aplicada i enginyeria geotècnica en l’àmbit industrial i civil, gestionant el projecte d’una forma multidisciplinària i integral.
La nostra empresa porta a terme estudis geològics, geotècnics, hidrogeològics i de riscos geològics, avaluant de forma detallada i des d’un primer enfocament, el model geològic plantejat. El model geològic és de vital importancia per a projectar d’una manera eficaç i evitar sobrecostos associats en fase de construcció i, de la mateixa manera, realitzar un diagnòstic encertat, pragmàtic i realista de la problemàtica identificada.

ESOLVE disposa dels mitjans i tècnics adequats, amb una dilatada experiència, per abordar estudis d’estabilitat de talussos, fonaments, obres subterrànies i preses.

La nostra empresa realitza assistència tècnica en obra civil, especialment en obra subterrània, portant a terme les tasques de caracterització de el front d’excavació, classificació geomecànica i definició de sosteniments, així com les tasques de disseny, seguiment i supervisió del sistema d’auscultació.

ESOLVE porta a terme dictàmens geològic-geotècnics i peritatges tècnics judicials, comptant amb experts en cada disciplina.

Geologia aplicada

• Estudis geològic-geotècnics integrals, àmbit industrial i civil (projectes vials, industrials, hidràulics, miners, mediambientals, projectes EPC)

 • Planificació i realització de campanyes d’investigació geotècnica (cartografia, sondejos, cales, assajos in situ, assaigs de laboratori)
 • Estudis geofísics (sísmica, elèctrica, geo radar, gravimetria, vibracions)
 • Model geològic. Model geotècnic. Avaluació i realització del model geològic.

Estudis hidrogeològics

 • Integració amb l’estudi geotècnic, estudis per a obra subterrània, estudis de captació d’aigües subterrànies, estudis d’afecció a aqüífers, legalització de captacions.

Riscos geològics

 • Avaluació, prevenció i mitigació del risc geològic
 • Estudi de moviments de el terreny (esllavissades, esfondraments, subsidències, fluxos, despreniments,) mesures de correcció i estabilització.
 • Estudi de risc d’inundacions, risc sísmic i volcànic.

Enginyeria geotècnia

• Estudis d’estabilitat de talussos.

 • Estudis de desmunts i terraplens, disseny de sosteniments i mesures de contenció, instrumentació i control, estudi d’abocadors, restauració ambiental.
 • Caracterització de talussos en fase d’explotació, mitigació de patologies i disseny de solucions per a l’adequada conservació.

• Estudis de cimentacions

 • Estudis de fonaments i patologies, disseny de solucions (contencions, injeccions, pantalles, tècniques de millora del terreny)

Preses

 • Estudis geològics regionals i locals, estudis de caracterització de tancades, assistència geotècnica en fase de projecte i execució.

• Teledetecció mitjançant tecnologia RPA (dron)

Assistència tècnica

• Assistència geotècnica en fase de projecte i execució. Supervisió, seguiment i control de qualitat durant la fase d’execució.

• Obra Subterrània.

 • Caracterització geològica-geotècnica de el front d’excavació i classificació geomecànica (RMR, Índex Q), definició de sosteniments.
 • Disseny, seguiment i supervisió de sistema d’auscultació.

• Dictàmens geològic-geotècnics i peritatges tècnics judicials.

• Assistència tècnica i gestió de la informació geològica geotècnica en fase de projecte i en fase d’execució en projectes EPC

Sol.liciti més informació

  Nom (necessari)

  E-mail (necessari)

  Missatge

  Escrigui el codi
  captcha

  Accepto la clàusula de privacitat