Solució de contenció contra el risc sísmic

ESOLVE ha realitzat una assessoria geològic-geotècnica del projecte de disseny i construcció d’una cimentera a Centreamèrica i, com a part d’aquesta labor, s’ha desenvolupat una solució de contenció dels farciments contemplats en el projecte. Aquest treball ha consistit a realitzar una nova modelització dels talussos que conformen les plataformes, amb les noves dades aportades per les prospeccions realitzades, i un posterior disseny d’uns murs de contenció de formigó. Uns dels problemes habituals per a l’adequat disseny d’aquesta mena de solucions és l’elevat risc sísmic que existeix als països centreamericans, la qual cosa implica projectar estructures que puguin suportar aquestes accions eventuals, obligant a dissenyar els elements de contenció o sosteniment amb unes dimensions molt majors que les habitualment contemplades en altres zones més estables des del punt de vista sísmic.