Avaluació tècnica dels terrenys d’una planta de ciment

El Departament de Geologia i Geotecnia d’ESOLVE ha realitzat el seu primer projecte internacional. En aquest treball, que s’ha dut a terme en un país centreamericà durant quatre mesos, l’equip d’ESOLVE s’ha encarregat de l’avaluació tècnica dels estudis geològic-geotècnics, així com de l’anàlisi i disseny de solucions d’estabilitat dels farciments i desmunts d’una nova planta industrial de ciment, de les més grans del país.

Fases del projecte:

  • Anàlisi de documentació contractual, documentació geològica-geotècnica.
  • Anàlisi d’estabilitat dels talussos i la fonamentació dels farciments i dels talussos de desmunt del projecte.
  • Diagnòstic de la problemàtica d’estabilitat.
  • Recomanació de realització de prospeccions geotècniques necessàries i complementàries.
  • Disseny de solucions d’estabilitat i prescripcions tècniques d’execució.
  • Assistència tècnica durant l’execució del moviment de terres i durant l’execució dels dissenys.