Gestió integral d’un caso de descontaminació per clorats

ESOLVE va resoldre amb èxit un emplaçament afectat per dissolvents clorats. Es va encarregar d’una minuciosa caracterització del subsòl en la qual es van instal·lar més de 20 piezòmetres en 8.000 m² de terreny. A partir d’aquest treball, es van identificar tots els focus associats, tant el secundari, que era el sòl impregnat de dissolvent, com el primari, un tram de la xarxa d’aigües residuals, la qual cosa va permetre actuar sobre els mateixos per eliminar no solament la contaminació existent sinó també potencials abocaments accidentals que continuarien afectant el subsòl de la parcel·la.

Posteriorment, es va substituir un tram de la xarxa d’aigües residuals per així eliminar el focus primari i es va extreure gran part del focus secundari i es va dictaminar l’estat del sòl sota l’antic clavegueram, és a dir, caracterització del sòl romanent.

Després d’investigar i eliminar els focus, es va procedir a dur a terme les actuacions de descontaminació del subsòl, en les quals la complexitat del problema va obligar a utilitzar diverses tècniques de remediació del subsòl en funció de la zona i de la distància al focus de contaminació.

En un únic projecte, ESOLVE va aconseguir eliminar els focus de contaminació, instal·lar una nova xarxa d’aigües residuals i dur a terme la remediació del subsòl en la parcel·la. Un treball integral que va aconseguir els seus objectius en el temps sol·licitat pel client i que, a més, no va suposar una interrupció de la producció perquè es va fer durant una parada tècnica de l’empresa.