Mesures de contenció i correcció d’emisions no controlades de biogàs d’un antic abocador

ESOLVE va realitzar treballs de millora ambiental d’un antic abocador de residus sòlids urbans situat en un sector urbanitzat. Aquest projecte va suposar haver de combinar diferents tècniques per adaptar-se a la zona a investigar, unes habituals de perforació i altres pròpies de l’estudi d’abocadors, com són la geofísica i els estudis d’emissions difuses. També es van utilitzar tècniques d’inspecció d’infraestructures enterrades que van permetre estudiar correctament els fenòmens d’intrusió de vapors.

A més, ESOLVE va treballar en aquest projecte la identificació d’atmosferes explosives (ATEX) per la presència de metà en espais confinats així com l’eliminació de potencials fonts d’ignició, per a això va necessitar maquinària i equips de camp específiques ATEX.