Projecte i obra de desmantellament de vuit tancs enterrats de fuel

El client va sol·licitar a ESOLVE resoldre una problemàtica persistent associada a la presència d’hidrocarbur en un antic parc de vuit tancs enterrats. Cada tanc tenia una capacitat de 75 m3 i van ser instal·lats en un cubell compartimentat molt proper a les actuals naus de producció. L’actuació de retirada dels tancs va requerir estudis previs d’estabilitat estructural i del terreny per dissenyar i executar un procés deconstructiu segur. ESOLVE va realitzar un projecte clau en mà que va permetre dur a terme la retirada dels tancs de manera segura i una actuació de sanejament i millora ambiental de l’antic parc de tancs.

Fecha

GENER A DESEMBRE 2018