Urbanització d’un antic abocador

El propietari d’uns terrenys en una zona antigament ocupada per un abocador requereix els serveis d’ESOLVE per conèixer la situació mediambiental del subsòl. Es van dur a terme treballs d’investigació per delimitar amb detall les zones amb presència de residus, la seva tipologia i gruix, i una campanya de mostreig de sòls, aigua. La interpretació final va permetre disposar del diagnòstic preliminar de l’estat del subsòl necessari per al procés d’urbanització de la zona.