Supervisió del vector subsòl en un procés de compra – venda

ESOLVE va realitzar els treballs de camp i gabinet necessaris per a supervisar les campanyes de caracterització preliminar i detallada del subsòl en un antic emplaçament industrial. Es va valorar el passiu ambiental associat a la contaminació com a pas previ a la negociació.