Informe base del subsòl per al sector químic i farmacèutic (diversos clients)

ESOLVE ha iniciat durant l’any 2014 diversos projectes per a la elaboració d’Informes Base del Subsòl, necessari per a la renovació de l’Autorització ambiental. Per a diversos clients del sector Químic i Farmacèutic s’han executat tots els treballs necessaris d’estudi de l’emplaçament i de caracterització i monitorització del subsòl per a determinar la situació mediambiental actual del sòl i l’aigua subterrània.