DESMANTELLAMENT DE TANCS I DIAGNÒSTIC DEL SUBSÒL

Es va abordar en un únic projecte el desmantellament d’un antic parc de 5 tancs enterrats de 30m³ de dissolvent i el diagnòstic mediambiental de l’estat del subsòl al voltant del mateix. El servei integral d’ESOLVE en aquest tipus de projectes optimitza les actuacions de la següent manera: Acomplir amb les diferents obligacions sectorials, identificar possibles riscos i passius associats i reduir temps i costos.