ESOLVE fa una crida a mirar al sòl en el seu Dia Mundial

La contaminació del sòl és una de les més oblidades per la seva imperceptibilitat.

La lluita mediambiental és una de les grans preocupacions d’avui dia, la consciència creixent de la importància de prendre mesures urgents per pal·liar els efectes de la contaminació sobre el medi i la salut han convertit la causa en protagonista tant de la batalla ciutadana com de l’agenda política internacional.

Existeix cada cop més coneixement i divulgació sobre l’impacte de la contaminació  en l’aire i l’aigua, no obstant això, el sòl és el gran oblidat i desconegut tot i ser un recurs molt important. La contaminació del sòl té afectació sobre les persones i l’ecosistema, tant per contacte directe com indirecte amb els contaminats; a més, es trasllada tant a rius i mars, a través de les aigües subterrànies, com a l’aire, per la volatilització de compostos. És important també que aquesta contaminació no afecti els materials de construcció que es facin servir.

Aquesta manca d’informació es deu al fet que  la contaminació del sòl és invisible o molt poc perceptible i a què la seva normativa ha avançat més tard que la resta de vectors. No va ser fins al 2005 que va entrar en vigor un reial decret que establia que les indústries potencialment contaminants, per obrir o tancar qualsevol activitat, havien de fer un informe sobre l’estat del sòl. Segons diversos estudis, s’estima que a Europa hi ha més de dos milions i mig de llocs on es duen a terme activitats potencialment contaminants. D’aquests, hi ha registrats més de 130.000 que necessiten o podrien necessitar mesures de descontaminació, segons dades de l’informe Status of local soil contamination in Europe: Revision of the indicator “Progress in the management contaminated sites in Europe”, pels riscos que suposen per a la salut humana i l’entorn.

En aquest 5 de desembre, Dia Mundial del sòl, ESOLVE ens convida a mirar el que tenim sota els peus i les possibles afectacions d’aquesta contaminació. Cal destacar que la contaminació del sòl roman en el terreny tot i que l’activitat que l’ha provocada hagi acabat i pot ser-hi eternament. Això sí, la nota positiva és que es pot recuperar, tasca en què ESOLVE és experta.