All posts by admin

22juny/22

ESOLVE s’adjudica el contracte d’Assistència Tècnica per al seguiment de situacions d’alerta i eventual sequera a Catalunya

ESOLVE serà l’encarregada de dur a terme el seguiment dels indicadors de sequera, controlar i fer el seguiment de les obligacions derivades de l’aplicació del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) i donar assistència en la revisió dels plans d’emergència municipals i dels plans d’estalvi d’aigua.