auditoría de agua

L’optimització de l’ús de l’aigua és un dels reptes principals a què s’enfronten les indústries avui dia. El sector industrial és un gran consumidor dels recursos hídrics i, per tant, té la responsabilitat de fer-ne un bon ús. En un moment en què l’aigua és un bé escàs i on els episodis de sequera són cada cop més recurrents, s’entreveu un futur en què les empreses es poden veure obligades a reduir l’ús de l’aigua. Davant d’aquest escenari, la indústria s’enfronta al repte d’estalviar en el seu consum mantenint el nivell de producció.

Fer una “auditoria d’aigua” és una de les opcions a les que recorren cada cop més empreses. L’elaboració d’aquests estudis, juntament amb el desenvolupament de plans d’estalvi per reduir el consum de la seva activitat industrial en situacions de manca d’aigua, tenen múltiples beneficis per a les companyies.

L’objectiu de les auditories de l’aigua és fer una anàlisi sobre l’ús que fan les indústries dels recursos hídrics dins del procés productiu. D’una banda, s’estudien els consums per detectar possibles ineficiències i/o pèrdues d’aigua. D’altra banda, s’analitza la disponibilitat d’aigua, considerant les diferents fonts d’abastament existents i la qualitat necessària de l’aigua per al desenvolupament del procés industrial. En aquest darrer punt es proposen modificacions, si cal, en el mix d’aigua per optimitzar disponibilitat i costos i, finalment, s’analitzen els paràmetres d’abocament, per complir tots els condicionants ambientals existents. L’objectiu final d’aquest tipus d’estudis és proposar millores en l’ús, la disponibilitat i el control de l’aigua, analitzant, fins i tot, possibles vies de reutilització dins del procés industrial i buscant alternatives per evitar l’ús d’aigua potable. I tot això sota una perspectiva d’un millor aprofitament dels recursos, repercutint en una significativa reducció de costos de producció.

A més, cal considerar que davant d’un episodi d’estrès hídric les administracions hidràuliques requereixen la reducció dels consums industrials i la presentació de plans d’estalvi. Per això, aquelles empreses que hagin auditat el consum d’aigua i hagin pres mesures sobre aquesta qüestió seran més resilients, veuran menys afectada la seva capacitat productiva i tindran més garantia de subministrament en cas de sequera.

Finalment, i no menys important, fer un bon ús de l’aigua és una acció de Responsabilitat Ambiental Empresarial, cada cop més necessària i valorada pels clients i consumidors.

Cal considerar també que la realització duna auditoria de l’aigua pot facilitar l’accés a subvencions i línies de finançament. En un moment en què es plantegen mecanismes de finançament públic com, per exemple, el PERTE del cicle de l’aigua, tenir diagnosticades les línies de millora podrà facilitar l’accés als fons econòmics necessaris per dur a terme les millores plantejades.

ESOLVE compta amb un equip expert i qualificat en la protecció i el control de la qualitat de l’aigua, així com en la realització d’auditories, disposat a ajudar aquelles empreses interessades a optimitzar l’ús de l’aigua en els seus processos industrials i implementar sistemes que optimitzin els recursos hídrics.