ESOLVE participa en la jornada sobre PFAS de COASHIQ

David ARIAS, gerent tècnic d’ESOLVE, farà una ponència sobre la innovació aplicada al tractament de PFAS en aigua subterrània

COASHIQ, l’associació empresarial referent en la gestió de la Seguretat Industrial, la Salut Laboral i el Medi ambient per a les indústries químiques i afins, organitza una jornada informativa sobre els PFAS, un nou repte per al sector químic el dimecres 22 de febrer de 2023 a Tarragona. En aquesta sessió s’abordarà la problemàtica d’aquests compostos explicant les seves característiques i efectes en la salut humana i el medi ambient i detallant el marc normatiu, tant l’actual com el previst en un futur pròxim. A més, es parlarà sobre les opcions de tractament existents.

David Arias, gerent tècnic d’ESOLVE, participa en aquesta jornada amb una ponència sobre la innovació aplicada al tractament de PFAS en aigua subterrània, en la qual es presentaran els principals aspectes de la caracterització i tractament d’aigües subterrànies impactades per PFAS en un dels primers episodis abordats a Espanya. Aquesta conferència es basa en l’experiència d’ESOLVE en dos projectes europeus en els quals s’investiguen les tecnologies que permetin actuar sobre aquests compostos i en els quals la consultoria espanyola és l’encarregada d’implementar les tecnologies de remediació en l’emplaçament, així com de realitzar els mostrejos, el control i seguiment i valorar l’eficiència de remediació.

La sessió tindrà també una taula rodona amb els ponents en la qual es podrà debatre de manera conjunta sobre les preocupacions més comunes del sector respecte als PFAS i sobre quines accions s’han de dur a terme a curt i mitjà termini.