L’octubre amb els nivells d’aigües subterrànies més baixos de la dècada

  • Els baixos nivells dels aqüífers i la tendència descendent preocupen els experts

  • El 30% de les masses d’aigua subterrània a Espanya presenta mal estat químic

Les dades del butlletí hidrològic de la Direcció General de l’Aigua del MITECO (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic d’Espanya) mostren la preocupant situació de les aigües subterrànies a Espanya: el de 2022 ha estat el mes d’octubre amb els nivells piezomètrics més baixos de l’última dècada. De fet, el 58% dels piezòmetres presentava nivells per sota del normal.

Aquests nivells han anat decreixent des del mes de maig, mantenint la tendència descendent durant tot l’estiu i ja entrada la tardor, una situació que preocupa els experts.

Aquestes dades es recullen en 50 piezòmetres seleccionats en les demarcacions hidrogràfiques intercomunitàries i tenen com a objectiu mostrar una imatge representativa de la situació i evolució dels nivells en els aqüífers, incloent-hi dades històriques.

Davant aquestes xifres és evident que les masses d’aigua subterrània a Espanya tenen problemes greus que augmenten en moments de dèficit pluviomètric com el que estem vivint. Això provoca que quan més necessari és usar els aqüífers com a reserva estratègica d’aigua, aquests pateixen.

L’escenari obliga a enfortir les eines de gestió integrada de l’aigua i incrementar el nostre coneixement de les aigües subterrànies i del seu comportament davant situacions extraordinàries, una matèria en la qual ESOLVE és experta i en la qual fa anys que hi treballa.

Contaminació de l’aigua subterrània

Més enllà dels baixos nivells dels aqüífers, cal destacar l’afectació per contaminació de les masses d’aigua. Segons la recerca SOS Aqüífers, realitzada per Datadista i Greenpeace Espanya i basada en els documents dels plans de tercer cicle (2022-2027) de les confederacions hidrogràfiques, el 30% de les masses d’aigua subterrània a Espanya presenta mal estat químic, el què significa que s’ha aconseguit un nivell de contaminació per sobre dels nivells màxims per a la salut humana, i el 14% es declara en mal estat quantitatiu i químic. Un dels contaminants més habituals són els nitrats, però també es troben metalls, hidrocarburs, plaguicides, etc.
És, per tant, urgent treballar en aquesta problemàtica i planificar les estratègies a seguir per a protegir l’aigua subterrània i poder atorgar-li així un paper protagonista a aquest recurs.