Arrenca la remediació de PFAS del projecte LIFE-SOURCE

ESOLVE ha dissenyat i construït els equips de tractament a gran escala i és l’encarregada de portar a terme la remediació in situ

El projecte europeu LIFE-SOURCE, que té l’objectiu de demostrar i optimitzar solucions de remediació per a aigües subterrànies contaminades amb PFAS, ja ha entrat en la fase de tractament en el lloc pilot.

ESOLVE ha estat l’encarregada de dissenyar i construir la primera unitat de tractament d’aquestes característiques a Espanya i la responsable de posar en pràctica les estratègies de remediació.

Les primeres operacions que s’estan portant a terme sobre el terreny utilitzen la tecnologia de resines d’intercanvi aniònic (AEX), que es basa en la propietat que unes certes resines poden atreure ions carregats negativament (com alguns PFAS) i eliminar-los de l’aigua. Els resultats de laboratori han estat positius, per la qual cosa s’espera un bon rendiment en el lloc real de la contaminació.

La tecnologia de resina AEX és una de les tres tecnologies que es combinaran en el lloc pilot espanyol de LIFE-SOURCE. També s’implementarà el fraccionament d’escuma activa superficial (SAFF®), que servirà com un pas de pretractament a la resina AEX, i l’Oxidació Electroquímica (EO).

Aquest és el primer projecte a Espanya que tracta les aigües subterrànies contaminades amb PFAS.

Estudi i divulgació

Per a dur a terme el seu paper en el projecte LIFE-SOURCE, ESOLVE ha creat un grup de treball específic format per professionals tècnics experts en PFAS i el seu comportament en el subsòl. Aquest treball i la relació amb diferents universitats, centres de recerca i empreses tecnològiques li permet ampliar la seva experiència i coneixement en el disseny i el testatge de diferents tecnologies de tractament, convertint-se en un referent en la recerca i tractament de contaminants emergents a Espanya.

Des d’aquesta posició, ESOLVE també fa divulgació sobre els compostos PFAS, els seus efectes i els reptes que suposen en diferents sectors, com en la jornada organitzada per COASHIQ per a la indústria química de Tarragona, en la qual David Arias, gerent tècnic d’ESOLVE, va fer una ponència sobre la innovació aplicada al tractament de PFAS i va presentar els principals aspectes de la caracterització i tractament d’aigües subterrànies impactades per aquesta mena de compostos a través de l’exemple de l’assaig pilot del LIFE-SOURCE. El públic assistent a la sessió va valorar el fet de poder conèixer un cas pràctic real de remediació de PFAS, les seves metodologies i resultats.