Com poden les empreses mitigar l’impacte de la sequera?

Davant la situació de risc generada per la sequera, els usuaris industrials tenen a la seva disposició una sèrie de mesures per mitigar-ne l’impacte.

La situació de sequera generada per l’absència de pluges té un impacte directe al nostre entorn. Per gestionar episodios de sequia com aquets, l’Agència Catalana de l’Aigua compta amb un document regulador: el “Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera” (PES).

Dins de les diverses limitacions i, concretament pel cas dels usuaris industrials, el PES obliga a reduir els consums en un 5% en cas d’Alerta, un 15% en cas d’Excepcionalitat i, en l’escenari més pesimista, l’Emergència, cal reduir un 25% del consum d’aigua industrial, unes xifres importants a tenir molt en compte.

Situació actual

De les 18 unitats d’explotació en les que es divideixen les Conques Internes de Catalunya, 12 es troben en situació d’Excepcionalitat i una més està declarada en situació d’Alerta. Un panorama de risc que comporta passar a l’acció.

Mesures per mitigar l’impacte de la sequera

El PES habilita dues mesures que es poden implementar per part dels diferents usuaris per rebaixar l’impacte de la sequera:

  1. Primera mesura: complementar els volums amb aigua regenerada procedent d’estacions depuradores d’aigua residual. És important destacar que les obligacions de reducció de consum no s’apliquen a l’aigua amb origen regenerat.
  2. Segona mesura: sol·licitar una reducció dels objectius d’estalvi d’aigua exigits al PES presentant un “pla d’estalvi”. La indústria podrà justificar aquesta rebaixa en base a tres aspectes:
    • La dotació i l’eficiència en el consum en base a les millors pràctiques del sector.
    • El grau d’interferència que les fonts de subministrament de la indústria tinguin amb els abastiments municipals.
    • La supressió o màxima reducció dels consums d’aigua no vinculats al procés productiu.

L’Agència Catalana de l’Aigua posa a disposició a la seva pàgina web un model de pla d’estalvi per aquelles indústries que desitgin presentar-lo amb l’objectiu de rebaixar el percentatge de reducció obligat al PES.

Donada l’actual situació de risc, les indústries han de valorar si poden adherir-se a aquestes dues mesures que permet el PES i minimitzar l’impacte que les limitacions d’ús d’aigua poden generar en el seu procés productiu, a més d’implementar estratègies i mesures d’estalvi d’aigua que generen una major disponibilitat de recursos hídrics per tota la població i el territori.