Les novetats legislatives per a la descontaminació de les aigües subterrànies afecten l’activitat industrial

ESOLVE t’explica com afecta l’entra entrada en vigor del Reial Decret 665/2023, que reforma diverses normatives sobre aigües

Recentment, ha entrat en vigor el Reial Decret 665/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifiquen tres normes existents: el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH), el Reglament de l’Administració Pública de l’Aigua i el Reial decret 9/2005, que estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Totes les obligacions que es deriven d’aquest nou decret suposen un canvi de paradigma i situen la protecció de les aigües subterrànies com un element clau.
David Arias, gerent tècnic d’ESOLVE, respon sobre els dubtes que sorgeixen arran d’aquests canvis legislatius i com s’apliquen a la indústria.

David Arias, gerent tècnic d’ESOLVE

– Una de les principals novetats d’aquest decret fa referència als nous continguts del RDPH per a promoure la protecció de les aigües subterrànies, què s’ha de tenir en compte?

El més destacat és que s’incorporen mesures d’actuació davant d’episodis de contaminació puntual, és a dir, aquells casos en els quals hi ha una font de contaminació identificada i localitzada. Es fixen els criteris per a valorar els danys causats i la seva vinculació amb el procediment sancionador, de manera que, en donar-li rang de normativa, es redueix el grau de subjectivitat en la interpretació de la determinació de la magnitud de la contaminació o afecció.

– Com es valoren aquests danys segons el nou reglament?

Es defineixen uns Valors Genèrics de No Risc (VGNR) i Valors Genèrics d’Intervenció (VGI) d’obligat compliment en casos de contaminació de les aigües subterrànies que es troben en l’annex X del nou decret. Disposar d’aquests valors de referència a escala estatal permetrà unificar uns certs criteris en la presa de decisions.
És clau entendre els criteris per a l’aplicació d’aquests valors puntuals a la gestió d’un emplaçament contaminat, ja que la normativa defineix criteris d’aplicació, però la diagnosi de cada cas depèn del criteri tècnic expert del consultor i de la interpretació per part de l’Administració. En aquest sentit, hi ha un llarg camí per recórrer.

– Pel que fa a les mesures correctores en cas d’una contaminació que requereixi actuacions, quines novetats implica?

En aquells casos en els quals se superin els valors establerts i s’hagi de dur a terme una remediació s’introdueix per primera vegada l’Anàlisi Quantitativa de Riscos com a eina que determini els riscos potencials als quals estan exposats els receptors sensibles de la contaminació en el subsòl.

– Quins consells donaries a les indústries davant aquest canvi normatiu?

Que comptin amb una assessoria experta que els guiï i acompanyi en totes les actuacions i tràmits amb les diferents administracions. A ESOLVE portem més de 20 anys aportant solucions a mida de cada cas, coneixem a fons la normativa i tenim un ampli bagatge tècnic per a oferir un assessorament expert integral que abordi tots els aspectes relacionats amb el subsòl en la indústria.