Finalitza el muntatge de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals a càrrec d’ESOLVE

L’equip multidisciplinari de la consultoria s’ha encarregat de totes les fases del projecte

L’equip d’ESOLVE ha portat a terme un projecte integral de disseny i muntatge d’una EDAR (estació depuradora d’aigües residuals) fisicoquímica que es posarà en marxa pròximament.

La consultoria s’ha encarregat de totes les fases del treball, des dels estudis de tractabilitat al disseny i muntatge de l’estació. Disposar de personal multidisciplinari ha permès controlar tot el procés i fins i tot assumir l’operació i el manteniment de l’estació, que estarà a càrrec d’un equip d’enginyers de projecte i operaris d’instal·lacions d’ESOLVE.

En aquesta mena de projectes es parteix d’una diagnosi inicial del sistema actual de tractament d’aigües amb l’objectiu de definir les fortaleses, les febleses, les amenaces i les oportunitats a treballar. A partir d’aquesta anàlisi, els tècnics especialitzats en depuració i tractament revisen tots els aspectes relacionats amb l’aigua residual en la planta, des de l’origen i la composició de les diferents aigües a tractar al sistema de clavegueram, les instal·lacions i processos de tractament o els límits d’abocament.

En el context actual d’escassetat de recursos i increment de costos és més necessari que mai aportar solucions fiables, però fent que vagin més enllà de simplement complir amb els paràmetres d’abocament. ESOLVE aposta per una visió panoràmica dels projectes i aporta estratègies basades en la innovació, que aconsegueixen dissenyar solucions optimitzades i de futur.

Aquesta aposta per l’especialització i el desenvolupament de tecnologies innovadores permet:

  • Reduir el consum d’aigua
  • Explorar les possibilitats de reutilització i de recuperació, introduint sistemes circulars.
  • Incorporar la digitalització del cicle de l’aigua en la planta
  • Revisió de costos del projecte i el seu manteniment

Aquestes opcions a més permeten implementar instal·lacions preparades per a complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.