El Govern central preveu aprovar la nova normativa sobre la qualitat l’aigua de consum

 

Els controls es basen en la gestió de riscos i afecten la cadena de subministrament completa

 

El Consell de Ministres té previst aprovar pròximament el decret en el qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris del subministrament i control de la qualitat de l’aigua de consum per a adaptar-se a la Directiva europea 2020/2184. La norma ha passat la fase de consulta pública i està incorporada en el Pla Anual Normatiu de 2022, per la qual cosa hauria d’aprovar-se abans que acabi l’any.

Aquest Reial decret té una doble finalitat, d’una banda, estableix el marc jurídic per a protegir la salut humana dels efectes adversos de qualsevol contaminació de l’aigua de consum en garantir que sigui salubre i neta. Per una altra, facilita l’accés a la mateixa a Espanya.

La nova norma aplica millores en diferents àmbits, des de la llista de valors paramètrics a l’aplicació del mètode basat en factors de risc. Amb l’objectiu d’atendre la creixent preocupació pública pels efectes en la salut humana de compostos emergents, s’inclouen mecanismes per al seu control. Això inclou, per primera vegada, als compostos PFAS, en els quals ESOLVE és expert gràcies a la seva aposta amb la Recerca i el Desenvolupament participant en diversos projectes europeus sobre l’estudi i tractament d’aquestes substàncies.

Una altra novetat important és que, per a garantir la seguretat de l’aigua subministrada, es requereix un mètode basat en la gestió de riscos que sigui complet, que cobreixi tota la cadena de subministrament, des de la zona de captació, extracció, tractament, emmagatzematge i distribució fins al punt de lliurament al consumidor. Això inclou també les instal·lacions interiors en edificis prioritaris, com a hospitals i centres de salut; residències geriàtriques; guarderies i centres educatius, edificis amb allotjament; centres esportius i d’oci; centres comercials; institucions penals i militars entre altres.

Per a assegurar la qualitat de l’aigua de consum es requereixen els següents tipus de controls: el Protocol d’Autocontrol, realitzat per l’operador del proveïment públic o privat; la Vigilància Municipal, realitzada per l’Administració Local, en l’aixeta del consumidor; el Control en Edificis prioritaris, realitzat pel titular del local; la Vigilància sanitària, realitzada per l’autoritat sanitària; i la Vigilància en les zones de captació, realitzada per l’administració hidràulica o l’administració competent en el cas d’aigües costaneres i marítimes.

L’avaluació de riscos de les zones de captació inclourà la caracterització d’aquestes zones, la detecció de perills i el control adequat de les aigües superficials i subterrànies, per la qual cosa l’RD inclou una modificació, via disposició final, del Reglament del Domini Públic Hidràulic per a la determinació de perímetres de protecció.

Amb aquestes mesures, que segueixen les pautes marcades per Europa, es busca protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol mena de contaminació de les aigües, així com garantir el seu accés, disponibilitat, salubritat, qualitat, neteja, quantitat suficient i pressió adequada, la qual cosa constitueix el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.