Els PFAS, el gran repte mediambiental

Les substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades (PFAS) són una família formada per més de 5.000 compostos que són perillosos per a la salut humana i els ecosistemes, produint efectes cancerígens. Aquestes substàncies químiques tenen unes propietats físiques molt àmplies i s’utilitzen per a multitud de productes com l’escuma dels extintors o la indústria del galvanitzat, a més de trobar-se a espais com aeroports, bases militars o abocadors.

La legislació europea, pionera en la regulació

La preocupació ambiental sobre els PFAS va aparèixer als Estats Units fa vint anys i en aquest temps s’ha estès a altres països com Austràlia, fins a arribar a Europa, on la directiva europea 2020/2184 va regular per primera vegada la concentració de 20 compostos PFAS al aigua de consum. Aquesta normativa ha posat en primera línia aquests contaminants com un paràmetre a tenir en compte en futurs tractaments d’aigua i ha incentivat l’avenç en la cerca de tècniques i tecnologies per al tractament.

Els grans reptes dels PFAS

Héctor de Buen, cap de projectes d’ESOLVE, assegura que els PFAS “comporten grans reptes a nivell mediambiental, ja que l’enllaç que té el carboni-fluor és el més fort que es coneix en química orgànica”. Com a conseqüència, són substàncies molt difícils de degradar i requereixen una gran aportació d’energia per remediar-les. Per això, des de fa anys, els investigadors busquen la forma òptima de remediar i tractar aquests compostos i han arribat a la conclusió que la solució és la combinació de diverses tècniques per abastar gran part de l’espectre d’aquesta família de contaminants.

A més, de Buen alerta que els compostos PFAS ja estan molt presents al nostre entorn més immediat. Per això, incideix que el context actual d’emergència climàtica obliga a buscar i optimitzar l’ús de totes les fonts disponibles d’aigua i que “les aigües subterrànies s’estan convertint en un recurs fonamental per suplir tota l’aigua que les aigües superficials no puguin proporcionar a la societat”.

ESOLVE, pionera en el tractament de PFAS

La investigació i el desenvolupament de solucions de remediació i descontaminació d’emplaçaments potencialment afectats per PFAS és una de les prioritats d’ESOLVE des de fa anys. La seva experiència en aquests contaminants emergents ha permès que el 2021 entrés a formar part de dos consorcis europeus, els projectes SOuRCE i PROMISCES, relacionats amb el tractament i depuració d’aigües subterrànies contaminades per PFAS i en els que col·labora juntament amb la resta de l’equip per desenvolupar el projecte, liderar l’aplicació directa al camp i dissenyar instal·lacions pilot per obtenir resultats.

Ricard Mora, director d’ESOLVE, considera que formar part d’aquests projectes europeus permet augmentar la seva experiència en el disseny i el testeig de diferents tecnologies de tractament in situ i off site. Així mateix, a llarg termini serveix per “preparar l’estructura i obtenir el coneixement i les capacitats per saber aportar solucions a les necessitats futures relacionades amb el tractament d’aquests compostos”, afegeix Mora.