ESOLVE durà a terme la primera remediació d’aigües contaminades per PFAS a Espanya

  • La consultora forma part del projecte PROMISCES que investiga com actuar davant els contaminants industrials persistents, mòbils i tòxics (iPMT)

  • ESOLVE s’encarregarà de la descontaminació de les aigües subterrànies afectades per PFAS en l’únic cas real del treball

El projecte europeu PROMISCES (Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial chemicalS for Circular Economy in the Soil-sediment-water system) ja està en marxa i ESOLVE és un dels 27 socis de nou països (empreses, universitats i altres organismes) que treballaran per a aconseguir desenvolupar tecnologies que permetin actuar davant els contaminants industrials persistents de sòls, sediments i aigües superficials i subterrànies que són perjudicials per a la salut humana.

Aquest tipus de compostos, entre els quals es troben els PFAS, són un repte present i futur per al sector per les seves característiques, que fan difícil tant la seva detecció com la seva eliminació i a més són altament tòxics.

Per a aconseguir els objectius, els diferents socis del projecte organitzats en grups de treball desenvoluparan tota una sèrie d’accions al llarg dels quatre anys que durarà el projecte:

  • Desenvolupament de nous mètodes analítics i eines toxicològiques per a proporcionar dades sobre substàncies iPMT.
  • Exploració de les fonts d’aportació de substàncies iPMT al medi ambient.
  • Avaluació del destí i de les rutes de transport mitjançant eines de modelatge.
  • Avaluació i gestió dels riscos per a la salut humana derivats de la presència d’aquests contaminants en l’aigua potable i els productes agrícoles.
  • Desenvolupament i demostració de tecnologies rendibles i sostenibles per a l’eliminació de substàncies.

Cal destacar que el projecte PROMISCES pretén la integració dels resultats en un marc de suport a la presa de decisions i a la definició de les principals directrius de futures Directives Europees. En aquest sentit, és un aspecte rellevant en el projecte PROMISCES la cerca de solucions que considerin la recuperació de recursos i la reutilització de l’aigua i recolzi les decisions de gestió de productes químics.

ESOLVE participa en el projecte PROMISCES de manera directa en diverses accions:

  • Caracterització d’un emplaçament amb afecció en el subsòl, aplicant un protocol de mostreig de PFAS específic, desenvolupat per ESOLVE.
  • Suport a l’estratègia d’assajos de tractabilitat en laboratori desenvolupats per EURECAT, aportant el model conceptual de l’emplaçament, mostres de sòl i aigua, i seguiment dels resultats per a valorar l’aplicabilitat a escala real.
  • Disseny, instal·lació, posada en marxa i operació de sistemes de tractament avançat in situ/on site, de base electroquímica i nanotecnológica seguint diferents esquemes de remediació.

El cas d’estudi compta amb la coordinació d’Eurecat, i l’equip d’especialistes d’ESOLVE s’encarregarà d’implementar les tecnologies de remediació en l’emplaçament, així com de realitzar els mostrejos, el control i seguiment i valorar l’eficiència de remediació.

Amb la seva participació en el projecte PROMISCES i en el projecte SOuRCEESOLVE es converteix en un referent en la recerca i tractament de contaminants emergents iPMT al nostre país, duent a terme la que serà la primera remediació d’aigües subterrànies contaminades per PFAS a Espanya.