ESOLVE participa en un projecte europeu sobre descontaminació per PFAS

  • El projecte SOuRCE forma part del programa LIFE Environment and Resource Efficiency.

  • L’objectiu és demostrar la viabilitat de la descontaminació de PFASpresents en sòls i aigües subterrànies.

Les substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades (PFAS, per les seves sigles en anglès) són contaminants emergents de gran interès a escala mundial perquè existeix evidència dels seus efectes perjudicials per a la salut humana. Es tracta d’un grup d’agents químics utilitzat en una varietat d’indústries a tot el món, especialment en aplicacions per a recobriments tèxtils, en utensilis de cuina o en materials de construcció, i són summament persistents en el medi ambient i en el cos humà; és a dir, que no es degraden i poden acumular-se amb el pas del temps. Recentment, els PFAS s’han considerat en la proposta de la nova Directiva d’aigua potable de la UE amb un valor límit de 0,1 μg/L per a PFAS individual i 0,5 μg/L per a PFAS en total. A Europa s’han reportat diversos llocs amb aigües contaminades per PFAS que excedeixen els valors abans esmentats.

Per això s’ha creat un projecte cofinançat per la Unió Europea, emmarcat en el programa LIFE Environment and Resource Efficiency (LIFE20 ENV/ES/000880), anomenat SOuRCE, que pretén demostrar la viabilitat de la descontaminació de PFAS presents en sòls i aigües subterrànies.

El consorci del projecte SOuRCE està format per un conjunt de socis suecs i espanyols entre els quals es troben universitats, centres de recerca, tecnòlegs i consultories especialitzades en la descontaminació de sòls i aigües.

ESOLVE forma part d’aquest projecte i participarà en tot el procés d’anàlisi i disseny de prototips en la fase de laboratori, així com en la construcció i muntatge d’equips de tractament a gran escala, però tindrà un paper destacat en la posada en pràctica de les estratègies de tractament en les proves pilot.

“És un orgull ser part d’aquest important projecte i, alhora, suposa un repte per a tot l’equip”, explica Ricard Mora, director d’ESOLVE. La seva participació en SOuRCE ha suposat que la companyia creï un grup de treball específic format per professionals tècnics amb un ampli coneixement dels PFAS i el seu comportament en el subsòl. “La nostra aposta per la innovació i la tecnologia aplicada a la remediació ha estat molt decidida des de la nostra creació com a consultoria, creiem que és la millor manera d’oferir solucions òptimes”, afegeix Mora.