Protegir el sòl per a mitigar el canvi climàtic

  • La desertització i la pèrdua de sòl afecten greument la biodiversitat i al manteniment de la vida terrestre.

  • El sòl actua com a barrera d’emissió i embornal de CO₂.

El canvi climàtic és un dels grans problemes als quals s’enfronta la humanitat i buscar solucions per a mitigar les seves conseqüències està en l’agenda de molts governs i institucions. Aquesta emergència ambiental afecta greument al subsòl i la seva protecció és clau per a pal·liar els seus efectes.

Segons l’últim informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), publicat l’agost de 2021, els canvis observats en el clima en totes les regions del món no tenen precedents en centenars de milers d’anys, i alguns ells, com l’augment continu del nivell de la mar, no es podran revertir fins dins de diversos segles o mil·lennis. Aquesta situació requereix mesures urgents per a reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de manera immediata i a gran escala, en cas contrari, limitar l’escalfament a prop d’1,5 °C o fins i tot a 2 °C serà un objectiu inassolible.

El focus de preocupació per l’impacte del canvi climàtic se centra en l’augment de les temperatures i en la modificació del règim de precipitacions, incrementant la freqüència i intensitat dels esdeveniments climàtics extrems. Però també cal considerar l’impacte del canvi climàtic en altres entorns i aspectes, igualment sensibles i importants per al medi ambient i que no reben tanta atenció mediàtica. Un d’ells és el subsòl, on el canvi climàtic també té un impacte important, tant en el component sòl com en el component de les aigües subterrànies.

El sòl constitueix l’hàbitat propi d’entre el 25 i el 30% de la biodiversitat, a més del manteniment de la resta de la vida terrestre, i el canvi climàtic incideix directament sobre ell d’una manera dramàtica mitjançant la desertització i la pèrdua de sòl. L’augment de la temperatura i la disminució de la precipitació propicien la pèrdua de la cobertura vegetal que, a més, es veu agreujada per un increment dels incendis forestals. Els esdeveniments torrencials posteriors afavoreixen la generació de processos erosius intensos i generen una pèrdua major d’aquests sòls, ja desertificats.

El sòl té una implicació important en l’alliberament de CO₂ en l’atmosfera, ja que actua com a barrera d’emissió i embornal d’aquest gas, a més de ser el substrat de les espècies vegetals, que són un dels principals mecanismes d’absorció de CO₂. La pèrdua de sòl i de la seva qualitat, limita aquesta capacitat d’embornal i de manteniment de la vida vegetal. Per tant, la conservació del sòl i el seu manteniment en el millor estat possible és una obligació de tots per a lluitar contra el canvi climàtic.

Dedicar esforços a protegir els sòls, fixant-los i assegurant el seu bon estat qualitatiu, evitant salinitzacions, acidificacions i contaminacions, ha de ser un altre dels reptes que el planeta ha d’enfrontar de manera immediata. Desenvolupar accions per a tenir una cobertura de sòl sana és una de les mesures de mitigació del canvi climàtic més efectives.