ESOLVE aposta pel grup de treball de tractament APIs

  • La jornada tècnica, sota el títol ‘API’s: Tractament en Aigües Industrials d’Abocament’, va congregar més de 40 empreses del sector, tant de manera presencial com en línia.

 

ESOLVE va assistir a la reunió del grup de treball de tractament APIS, del qual forma part, celebrada el passat 29 de febrer a les instal·lacions del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

En aquesta primera reunió, hem destacat les novetats clau del marc normatiu i les implicacions administratives, a més d’identificar els principals àmbits d’enfocament per al futur.

Properament, s’aprovarà el nou text de la Directiva d’Aigües Residuals Urbanes, que aborda específicament la presència de fàrmacs als sistemes de sanejament d’aigües residuals. Això podria resultar en una contribució futura dels productes farmacèutics a possibles costos addicionals en la depuració de sistemes de sanejament, així com la possibilitat d’establir límits d’abocament de fàrmacs en cas que sigui considerat necessari per l’entitat competent.

La implementació concreta d‟aquestes mesures es definirà en el futur. Els àmbits de treball inclouen l’estudi de fàrmacs a l’aigua residual de plantes, els efectes sobre el medi ambient, els mètodes analítics i les tecnologies de tractament.

Des d’ESOLVE, creiem que la importància d’aquest esforç és abordar possibles canvis en els sistemes de depuració des d’una perspectiva integral del cicle de l’aigua, cercant solucions que puguin reduir el consum d’aigua i/o promoure’n la reutilització.