ENAC acredita a ESOLVE per a l’Anàlisi Quantitativa de Riscos

  • L’entitat ha renovat la credencial de la consultoria en matèria de sòls i aigües subterrànies segons l’ISO 17020 i ha ampliat el seu abast
  • L’acreditació en AQR és important per a donar resposta a la futura legislació que impulsa el MITERD i que regularà els episodis de contaminació puntual de les aigües subterrànies

 

ESOLVE ha renovat per cinc anys més la seva acreditació ENAC com a entitat d’inspecció en l’àrea mediambiental dins de l’àmbit de sòls i aigües subterrànies d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012. En aquesta ocasió, la renovació inclou també l’ampliació de l’abast acreditat incorporant procediments i tècniques de camp habituals en els treballs de la companyia, com són el mostreig de vapors de manera passiva o la realització de proves d’eficiència. Amb aquests procediments acreditats s’assegura la qualitat de les feines de camp d’ESOLVE en tots els medis —sòl, aigua i aire— que poden veure’s afectats per un episodi de contaminació puntual.

La inclusió de la realització d’Anàlisis Quantitatives de Risc (AQR) en la credencial és especialment significativa perquè es completa tot el ventall d’activitats acreditables per la consultoria i se suma a les que ja disposava prèviament d’informes de situació (base o de partida, complementaris, periòdics, per canvi d’activitat, d’ús del sòl o clausura…), informes de seguiment i control de la descontaminació i informes de verificació i certificació de la descontaminació.

L’AQR és una eina de càlcul de possibles riscos toxicològics sobre la salut humana que pren com a dades de partida el model conceptual de l’afecció sobre el subsòl (definit amb els treballs de caracterització previs) i determinats escenaris d’exposició, tant actuals com futurs, caracteritzats pels paràmetres toxicològics i fisicoquímics dels contaminants, els paràmetres i vies d’exposició i les característiques del receptor. En definitiva, aquesta anàlisi dictamina si un episodi de contaminació pot generar riscos per a la salut o ambientals tenint en compte l’estat actual de l’emplaçament i els possibles escenaris que es puguin donar en el futur.

Encara que l’AQR ja és una eina habitual en la caracterització, control i seguiment dels casos de contaminació de sòls i aigües subterrànies, en el futur adquirirà major pes a causa de la possible modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) que està impulsant el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITERD) i que preveu incloure la definició d’uns nivells de referència de compostos contaminants per a les aigües subterrànies i un procediment per a establir les necessitats i objectius de descontaminació. Aquesta modificació del RDPH possiblement incorporarà l’ús obligatori de l’AQR si se superen determinades concentracions en l’aigua i que, en cas que es requereixin actuacions de descontaminació, serveixi també per a establir les possibles concentracions objectiu a aconseguir.

Aquesta possible modificació del RDPH establirà un marc jurídic definit, fins al moment absent, però molt necessari, que reguli la contaminació puntual de les aigües subterrànies i que requerirà la participació de tècnics i empreses altament especialitzades per a atendre totes les necessitats dels actors involucrats, siguin públics o privats.

Estar acreditats per ENAC en tot el procés que involucra un episodi de contaminació puntual, des de la caracterització inicial, l’AQR, el seguiment i control fins a la verificació de la descontaminació és una garantia, tant per als clients com per a totes les administracions implicades en el procés, que ESOLVE compleix amb els estàndards més estrictes de qualitat i que els treballs que realitza tenen sempre la màxima solidesa i solvència tècnica.

La direcció i l’equip d’ESOLVE estan enormement satisfets per l’èxit aconseguit en renovar i ampliar els abastos acreditats per ENAC i confirmen la ferma aposta per la qualitat com a valor essencial de la companyia.