ESOLVE s’adjudica el contracte d’Assistència Tècnica per al seguiment de situacions d’alerta i eventual sequera a Catalunya

ESOLVE, en UTE amb Proiectum Civitas, ha estat seleccionada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per executar l’assistència tècnica per al seguiment de situacions d’alerta i eventual sequera a Catalunya. L’equip que participarà en aquest projecte té una àmplia experiència en la gestió de sequeres, ja que va treballar en la gestió del darrer gran episodi a Catalunya (2007-2008) i en els precedents de la dècada dels 2000.

Entre altres tasques, ESOLVE serà l’encarregada de dur a terme el seguiment dels indicadors de sequera, controlar i fer el seguiment de les obligacions derivades de l’aplicació del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) i donar assistència en la revisió dels plans d’emergència municipals i dels plans d’estalvi d’aigua. A més, haurà de fer un inventari d’usuaris vinculats a les obligacions del PES i acompanyar i donar suport a l’ACA en la gestió d’un episodi de sequera.

El contracte amb l’Agència Catalana de l’Aigua s’inicia en un moment compromès, ja que els embassaments de les Conques Internes de Catalunya (CIC) es troben al 54% de la seva capacitat. A més, la majoria de les 18 Unitats d’Explotació en què es divideix el territori de les CIC estan en Prealerta i en risc d’entrar a Alerta si en els propers mesos no hi ha precipitacions importants. Per això, aquest contracte arriba en un moment essencial per poder oferir una resposta adequada davant d’una situació greu per al territori com és una sequera.

El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i sequera eventual té com a objectiu fonamental i prioritari millorar la garantia de proveïment de la població en una situació de dèficit hídric, minimitzant els efectes negatius sobre l’estat dels recursos hídrics i els impactes econòmics sobre les activitats que utilitzen l’aigua com a factor de producció. El PES estableix les mesures per mitigar o minimitzar els danys a mesura que avança la gravetat de la sequera. Per això, defineix 3 escenaris (alerta, excepcionalitat i emergència) que comporten mesures de gestió cada cop més intenses. També s’estableix un escenari previ (prealerta) que no comporta limitacions als usuaris, però sí mesures preparatòries d’organització interna, informació i comunicació als usuaris.

La consecució d’aquest contracte és una mostra de l’aposta d’ESOLVE per enfortir els aspectes vinculats a la planificació i la gestió dels recursos hídrics. ESOLVE pot treballar a diferents escales amb total garantia, des de la visió micro d’un emplaçament amb afectació a les aigües subterrànies, per exemple per un episodi de contaminació puntual, fins a una visió a gran escala com és la gestió de conques i la col·laboració amb les administracions en el seguiment i la gestió d’un episodi de sequeres. Aquesta àmplia visió permet a ESOLVE plantejar solucions integrals als seus clients per solucionar tota mena de problemes.