ESOLVE, acreditada pel Govern Basc per a la investigació i remediació de sòls

ESOLVE ha rebut l’acreditació del Govern Basc com a entitat de recerca i recuperació de la qualitat del sòl. Aquesta credencial reconeix el rigor dels serveis d’investigació, descontaminació i seguiment de sòls. El seu abast concret és:

  • Disseny i execució de les investigacions exploratòria i detallada de la qualitat, incloent-hi, si escau, la realització d’anàlisis químiques in situ. Execució d’anàlisi de riscos.
  • Disseny de mesures de recuperació de la qualitat del sòl.
  • Supervisió de l’execució de mesures de recuperació de la qualitat del sòl.
  • Execució de mesures de recuperació de la qualitat del sòl, mitjançant tècniques de tractament in situ.
  • Disseny i execució de les recerques de la qualitat del sòl romanent després de l’adopció de mesures de recuperació.
  • Disseny i execució de mesures de control i seguiment de la qualitat el sòl.
  • Disseny i supervisió de l’execució de mesures preventives i de defensa quan aquestes formin part del contingut d’una declaració de qualitat del sòl.

ESOLVE és Entitat d’inspecció mediambiental dins de l’àmbit sòls i aigües subterrànies acreditada per ENAC segons Norma UNE-EN ISO/IEC 17020. La recent acreditació d’ESOLVE per part del Govern Basc se suma al reconeixement i habilitació d’ESOLVE com a entitat d’inspecció a Catalunya, Extremadura, Galícia o Andalusia, reconeixements que avalen la trajectòria d’ESOLVE i l’ampli coneixement dels seus professionals en l’àmbit de la investigació i la remediació de sòls i aigües subterrànies.