ESOLVE ha obtingut l’acreditació ENAC (segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17020) referent a les inspeccions relacionades amb els sòls potencialment contaminants i les aigües subterrànes.

Es converteix, així, en una de les poques entitats que la posseeixen a Catalunya.

Aquesta acreditació, obtinguda després d’una auditoria de l’activitat professional, garanteix que ESOLVE compleix amb el nivell de competència i qualitat exigible per al seu desenvolupament.

La credencial d’ENAC serà obligatòria per a l’exercici de la inspecció de sòls i aigües subterrànies a Catalunya a partir de l’1 de juliol d’aquest any. en altres comunitats com el País Basc, Galícia, Extremadura, Andalusia o Balears ja ho és o està en tràmits per a ser-ho.