A ESOLVE treballem perquè el client se senti completament segur a les nostres mans

Donar solucions eficients als problemes dels clients és l’objectiu principal de la nostra empresa. I per aconseguir-ho creiem en el treball ben fet, basat en els coneixements i l’experiència.

Per a això comptem amb un equip tècnic compost per professionals de diferents sectors com la geologia, la química, la biologia, l’enginyaria industrial, l’enginyeria civil, l’economia i el dret, per així poder oferir un servei que integri, analitzi i sintetitzi informació de naturalesa diferent. Això permet al client considerar tots els factors per prendre les millors decisions.

Al llarg dels anys hem participat en nombrosos projectes mediambientals en tot tipus d’emplaçaments industrials i comercials, la qual cosa ens atorga un ampli coneixement pràctic per plantejar solucions realistes. Però és fonamental seguir aprenent cada dia, i és per això que a ESOLVE donem molta importància a la innovació, aplicant les últimes tecnologies als nostres treballs.

Els avanços en totes les disciplines suposen sempre una millora del servei. Per a això tenim acords i estem en contacte directe amb centres tecnològics i d’innovació, tant nacionals com internacionals, especialitzats en l’àmbit de la contaminació mediambiental.

Però també és important el tracte amb el client, i per aquesta raó a ESOLVE ens involucrem en els projectes. Els coordinadors de cada treball participen activament en el seu desenvolupament, fent una planificació exhaustiva, i són els únics interlocutors amb el client, la qual cosa permet una comunicació directa i fluida que genera confiança i tranquil·litat.

Tenir un compromís amb la qualitat és garantia de bons resultats i a ESOLVE treballem perquè el client se senti completament segur a les nostres mans.