Tant la societat com les empreses i l’administració pública estan avui més sensibilitzades amb els efectes de la contaminació.

L’actitud respecte al medi ambient a Espanya ha canviat molt en els darrers anys. El debat ambiental està cada vegada més present en l’agenda política i social i els ciutadans mostren més interès i preocupació per la cura del nostre entorn.

La creixent sensibilització sobre l’impacte de les activitats humanes en el medi ambient i la salut pública ha suposat també un canvi en l’actitud de les empreses potencialment contaminants, que són més responsables amb les seves actuacions, tal com ha anat comprovant ESOLVE al llarg dels anys. Per la seva banda, l’administració ha anat aprovant una nova regulació i ha incrementat les mesures de control amb l’objectiu de minimitzar els efectes de la contaminació. Davant aquesta nova realitat, és important per a les empreses apostar per avaluadors competents que donin un servei de qualitat pel que fa a la gestió de la contaminació.

A ESOLVE ens basem en la nostra àmplia experiència i coneixements per oferir el millor servei als nostres clients. Som una empresa acreditada per ENAC per a la inspecció de sòls i aigües subterrànies, la qual cosa garanteix la seguretat i tranquil·litat a qui ens contracta que treballem amb el màxim rigor, donant solucions realistes que evitin problemes no solament de manera immediata sinó a mitjà i llarg termini.

La preocupació per un desenvolupament sostenible està cada vegada més present en les companyies, ja que una actuació responsable reporta molts beneficis, no solament pel fet d’evitar sancions, sinó perquè millora la seva imatge corporativa i augmenta el seu valor.

Administració, ciutadans i empreses som avui més conscients de la importància de cuidar i preservar el nostre entorn i això està marcant el nostre comportament en tots els àmbits.