La ponència estava dirigida als alumnes del curs de recerca i recuperació d’aigües subterrànies.

ESOLVE ha participat en el curs Especialista en recerca i recuperació d’aigües subterrànies i sòls contaminats que gestionen conjuntament el Col·legi Oficial de Geòlegs i la Universitat de Barcelona. La ponència d’ESOLVE estava emmarcada dins de la jornada de presentació de casos reals i va tractar sobre els treballs de millora ambiental d’un antic abocador de residus sòlids urbans situat en un sector urbanitzat.

L’exposició va estar a càrrec de Mónica Torres, tècnica Sènior en recerca i descontaminació de sòls i responsable del sistema de gestió de qualitat d’ESOLVE, i va posar de manifest la complexitat d’un emplaçament en el qual s’havien de gestionar i resoldre conjuntament problemes associats a un potencial sòl contaminat al costat de les pròpies d’un antic abocador.

Tal com va explicar Torres, aquest fet va suposar haver de combinar diferents tècniques per adaptar-se a la zona a investigar, unes habituals de perforació i altres pròpies de l’estudi d’abocadors, com són la geofísica i els estudis d’emissions difuses. També es van utilitzar tècniques d’inspecció d’infraestructures enterrades que van permetre estudiar correctament els fenòmens d’intrusió de vapors.

A més, ESOLVE va treballar en aquest projecte la identificació d’atmosferes explosives (ATEX) per la presència de metà en espais confinats així com l’eliminació de potencials fonts d’ignició, per a això va necessitar maquinària i equips de camp específics ATEX.

També es van tenir en compte altres aspectes relacionats amb la salut i la seguretat, com la quantificació d’escenaris de risc toxicològic i la definició i posada en marxa d’un pla d’emergència que evités la propagació de gasos i vapors i permetés l’activitat a la zona de forma segura.

La ponència va exposar tots aquests reptes tècnics que va afrontar ESOLVE en aquest projecte, que se sumen a la importància i dificultat de planificar les actuacions i executar-les ràpidament per aconseguir, a més, resultats a curt termini. I tot això sense oblidar en cap cas la seguretat de les instal·lacions.