ESOLVE desmantella un antic parc de tancs de fuel sense parar l’activitat

El projecte va suposar el sanejament del subsòl i la retirada de l’antiga infraestructura

ESOLVE ha finalitzat amb èxit el desmantellament d’un antic parc de 8 tancs de fuel de 75 m³ de capacitat en una activitat industrial en actiu.

Els beneficis de l’actuació han estat diversos, destacant el sanejament del subsòl d’una antiga zona de l’emplaçament mitjançant

un procés d’excavació selectiva dissenyat a través d’estudi s previs de la qualitat del subsòl i de l’abast de la zona d’actuació.

També és important realçar el fet que la retirada de l’antiga infraestructura ha aconseguit posar a la disposició dels responsables de la planta una nova zona per a la implantació de noves infraestructures enterrades o edificacions. A més, l’actuació s’ha dut a terme sense parar l’activitat en l’emplaçament.

Dins de les mesures de seguretat aplicades, ESOLVE va proposar dur a terme estudis estructurals previs, que van demostrar la necessitat de construir un mur perimetral previ a l’excavació per a reforçar la fonamentació d’una nau adjacent al parc de tancs.

ESOLVE ha assegurat en tot moment el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, de seguretat i d’instal·lacions industrials 

en desús i ha integrat els aspectes operatius (estudis de caracterització, necessitats de transport i gestió autoritzats, control in situ de terres, mostreig, treballs de desgasificat i neteja) i les necessitats de tipus administratiu (tràmits i comunicacions amb l’administració, obtenció de permisos i certificats oficials, enviament d’informes final d’obra, justificació de canvis en la llicència, etc.).

ESOLVE és experta a integrar en un únic projecte tot el relatiu a la millora mediambiental del subsòl amb les necessitats pròpies de la construcció (tant en obra civil com en el sector industrial). Per a això disposa d’un equip multidisciplinari, cada dia més nombrós, d’especialistes en millora del subsòl liderats per professionals experts en tota mena de problemàtiques, no només mediambientals sinó geotècniques i constructives.