ESOLVE reforça els seus serveis de gestió de riscos i compliance ambiental amb Toc de Gestió

ESOLVE ha signat un acord amb la consultora experta en gestió mediambiental estratègica

A ESOLVE són conscients de la importància d’oferir un servei integral al client, per a facilitar-li així el compliment de tots els aspectes relacionats amb l’activitat pròpia de consultoria i enginyaria mediambiental que realitza. Per aquesta raó, i en la línia de cerca constant de millora, ESOLVE ha arribat a un acord amb la consultora Toc de Gestió, experta en gestió mediambiental estratègica de les organitzacions. La col·laboració servirà per a potenciar els serveis en matèria de compliance mediambiental i gestió integral del risc ambiental.

Amb aquest acord, ESOLVE reforça la seva aposta per tots els serveis associats a la prevenció de la contaminació, a l’evitació de danys mediambientals i a l’assessorament en responsabilitat ambiental i compliment legal.

Toc de gestió fa més de 20 anys que exerceix la seva activitat per a empreses dels sectors industrial, comercial i de serveis en tota Espanya, la qual cosa la dota d’una àmplia experiència i gran coneixement de la gestió mediambiental estratègica, l’auditoria i el compliment legal i la implantació i manteniment de tota mena de sistemes de gestió de qualitat i mediambiental: 9001, 14001, EMAS, CO2, Eficiència energètica i Petjada de carboni. Gràcies a això, ESOLVE millorarà la seva oferta de serveis per a una efectiva Gestió del Risc Mediambiental des d’una òptica d’organització empresarial que integri els aspectes legals, de responsabilitat corporativa i de valoració de passius, actuals i futurs.

A partir d’ara, les empreses tenen garantit amb ESOLVE un servei especialitzat en:

  • AuditoriesDue Diligence, Compliment legal, Risc ambiental i operacional. Auditories energètiques. Auditories de millora de sistemes.
  • Gestió del risc mediambiental. Plans de millora ambiental. Elaboració i difusió de bones pràctiques ambientals.
  • Anàlisi de la integració de les BREF: Identificació de canvis en la gestió mediambiental derivada de l’aplicació de les BREFa una activitat (modificació de límits, canvis substancials o no substancials febleses, oportunitats de millora, beneficis)
  • Sistemes de gestió: Implantació i manteniment de Sistemes de Gestió Ambiental segons UNEIXEN ISO 14001: 2015 i EMAS; i de gestió en eficiència energètica segons UNEIX EN ISO 16001:2009 i ISO 50001:2011.
  • Emissions i CO2: Compliment de Protocol de Kyoto (Informes d’emissions anuals, Seguiment d’emissions, Sol·licitud de drets d’emissió i Autorització d’Emissió de GHG). Càlcul de la petjada de carboni de les organitzacions o de productes i serveis. Compensació d’emissions de carboni.
  • Tràmits, comunicacions i obligacions amb l’Administració. Declaracions, permisos, requeriments.
DEMANAR MÉS INFORMACIÓ