ESOLVE celebra el Dia Mundial de l’Aigua

El 22 de març es commemora a escala global la importància de protegir un recurs essencial per a tots com és l’aigua.

 

L’aigua és un element essencial del desenvolupament sostenible i un recurs fonamental no només per al benestar de les persones sinó per al Medi Ambient. Per això, cada 22 de març se celebra el Dia Mundial de l’Aigua, que serveix per a conscienciar de la importància de protegir aquest recurs.

ESOLVE se suma a aquesta commemoració, que va en la línia de la seva dedicació diària per la protecció i la millora dels recursos hídrics. La companyia té com a objectiu que la seva activitat sigui cada dia més eficient i per això utilitza els recursos energètics i els materials indispensables per al tractament i la descontaminació de l’aigua, procurant minimitzar sempre els residus associats.

A ESOLVE es treballa per a donar major rellevància a solucions que evitin el bombament, tractament i abocament de l’aigua al clavegueram, fet que respon al convenciment de l’empresa que el futur està en solucions que permetin regenerar els recursos hídrics in situ, com pot ser tractant l’aigua en l’aqüífer, sense necessitat d’extracció, o mitjançant tractaments temporals que permetin reinjectar l’aigua en el seu emplaçament natural.