ESOLVE aposta per les tecnologies de descontaminació In situ

Aplicar la innovació suposa un major grau de descontaminació i una reducció de temps i costos.

Un dels nostres valors és la innovació per a la millora de les estratègies de recerca i descontaminació de sòls i aigües subterrànies. A ESOLVE apliquem la innovació per a obtenir un major grau de descontaminació i reduir temps i costos associats.

Les propietats de cada contaminant i les característiques del sòl impactat condicionen la magnitud del problema que hem de resoldre. Per aquest motiu s’ha de disposar d’una caracterització completa i adequada de l’emplaçament que permeti identificar l’estat real del sòl i l’aigua subterrània associada.

Aquest model conceptual identificarà aquelles zones focus, les vies de mobilització i els sectors en els quals el contaminant s’acumula.

L’acumulació de contaminant és un problema de futur en estar associada a efectes no desitjats com l’increment sobtat de les concentracions de contaminant (efecte rebot), o el creixement progressiu d’una ploma de contaminant per processos de lixiviació, redissolució o mobilització.

ESOLVE avança en l’aplicació de tecnologies de remediació in situ dirigides a evitar aquests problemes a llarg termini, associats a contaminants persistents o a tipologies de sòls amb alta capacitat de retenir contaminants.

Apliquem diferents variants de 3 principals tècniques:

  • Oxidació química.
  • Biodegradació i Bioestimulació avançada.
  • Electroremediació.

L’aplicació d’una o diverses d’aquestes tècniques presenten avantatges respecte a altres tècniques convencionals, entre elles:

  • Requeriments energètics baixos. Possible alimentació amb energia renovable.
  • No afecció a infraestructures existents.
  • No generen residus, ni corrents gasosos o aquosos a tractar.
  • Funcionament en continu de forma segura fins i tot en plantes o emplaçaments amb trànsit de persones i vehicles permanent.

La diagnosi inicial i el control i seguiment de l’eficiència de qualsevol estratègia de remediació in situ es pot dur a terme mitjançant la determinació de la marca isotòpica d’algun element com el carboni, l’hidrogen, el sofre o el nitrogen present en les molècules de contaminant o d’oxidant aplicat, així com en els seus productes de degradació.

La marca isotòpica ens permet diferenciar fonts de contaminació així com identificar processos d’oxidació, degradació biològica o qualsevol altre fenomen físic-químic que suposi un fraccionament isotòpic del contaminant en qüestió.

Un dels principals elements innovadors i de valor afegit és poder demostrar al llarg de l’espai i el temps la presència de fenòmens d’eliminació de la massa de contaminant i determinar l’eficiència del tractament. Això suposa un plantejament innovador respecte a altres estratègies únicament basades en el control de la reducció de la concentració per fenòmens de dispersió i advecció associats a la dilució del contaminant.

ESOLVE posa el seu coneixement i experiència al servei del client per a analitzar la millor estratègia de descontaminació i estudiar la viabilitat de la millor tècnica per a cada cas.