ESOLVE celebra el Dia Mundial del Sòl

Cada dia 5 de desembre se celebra el Dia Mundial del Sòl, un esdeveniment promogut per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i per l’Aliança Mundial pel Sòl (AMS) amb la col·laboració d’altres organismes nacionals i internacionals. Aquest any, sota el lema “Sé la solució a la contaminació del sòl” es pretén sensibilitzar a la ciutadania sobre la gran amenaça oculta que afecta el conjunt dels sòls mundials i fer visibles les possibles solucions i mesures que podem prendre de forma individual per pal·liar els danys que la contaminació ocasiona en la salut humana i en els ecosistemes. ESOLVE se sumeixi a aquesta iniciativa tan necessària, ja que el nostre motor és treballar per un sòl net de contaminació i contribuir així en la millora mediambiental del planeta i en la salut de les persones i ecosistemes.

El sòl és un recurs natural que exerceix un paper crucial per a la vida a la Terra, aporta energia, aigua i nutrients, i constitueix la sustentació per a la vegetació i la llar de nombrosos organismes. Però només un sòl sa és capaç d’exercir totes aquestes funcions. Avui dia, són molts els contaminants procedents de les nostres activitats que afecten la salut dels sòls i poden arribar a contaminar les aigües i l’atmosfera. La conseqüència és la pèrdua del recurs sòl i de la seva fertilitat, produint-se una reducció en la producció i innocuïtat d’aliments, la qual cosa posa en risc la nostra salut i la dels ecosistemes, i causa greus pèrdues econòmiques. Per això l’última Assemblea de l’O.N.O. sobre el Medi ambient (2017) va acordar un pla d’acció per abordar la contaminació del sòl i les seves causes. És responsabilitat de tots prendre accions per lluitar contra la contaminació del sòl, des de la classe política i empreses a les organitzacions de productors i consumidors, i de tota la ciutadania en general. La contaminació del sòl pot limitar greument la nostra supervivència i la de la resta d’organismes en aquest Planeta, per la qual cosa hem d’actuar ara per prevenir i mitigar els problemes generats per la contaminació existent. Sigues la solució a la contaminació del sòl!