La intrusió de vapors, una contaminació mediambiental que es cola a casa

La volatilització de compostos químics orgànics que penetren als edificis poden suposar riscos sobre la salut humana

Font: Minnesota Brownsfields

Històricament els estudis de caracterització del subsòl s’enfocaven principalment cap als efectes adversos generats sobre les aigües subterrànies, sense tenir en compte altres efectes nocius com podia ser la volatilització de compostos orgànics volàtils cap a espais confinats o interiors. Actualment, i gràcies a les millores en els mètodes de recerca i a les tecnologies de detecció, la relació entre l’aigua subterrània contaminada i els vapors generats del subsòl es coneix millor així com la manera en què aquests poden generar riscos sobre potencials receptors.

La intrusió de vapors és una de les maneres en què les substàncies químiques volàtils presents en els sòls i aigües subterrànies poden entrar i acumular-se a l’interior d’edificis, pàrquings, soterranis, etc. Els compostos orgànics volàtils (VOC’s), són una classe de substàncies que s’evaporen amb facilitat i que es troben amb freqüència en el subsòl de zones industrials, estacions de servei o un altre tipus d’activitats on hi ha hagut vessis o s’han abocat de forma incontrolada. En el cas de la zona saturada, poden evaporar-se i mobilitzar-se pel subsòl suprajacent fins a penetrar o infiltrar-se als edificis propers a través de les esquerdes en els fonaments, a través d’un sistema de drenatge, etc. i, d’aquesta forma, contaminar l’aire interior.

El tipus de construcció i les condicions en les quals es troba, el tipus de sòl i les condicions climatològiques són factors que afecten la intrusió de vapors. La quantitat de vapors que entra a un edifici poden variar al llarg del temps, fins i tot cada hora, i ser diferent en els diferents nivells i habitacles d’un mateix immoble.
L’exposició als vapors orgànics volàtils pot arribar a suposar un risc per a la salut, depenent del tipus i la massa de substància química, així com de la durada de l’exposició que un potencial receptor pot entrar en contacte. Els efectes generats poden ser molèstia d’olors, irritació respiratòria i ocular, maldecaps, nàusees, etc. En els casos més greus i davant una exposició continuada durant anys, pot augmentar el risc de patir càncer o danys sistèmics irreversibles. Els riscos per a la salut humana poden existir encara que no hi hagi olors perceptibles.

Des d’ESOLVE proposem solucions integrals i a mesura per mitigar, reduir o eliminar la massa de compostos químics en el subsòl i, d’aquesta forma, evitar potencials riscos sobre la salut humana a curt i llarg termini.