ESOLVE inicia un nou projecte de recuperació de pous per fer front a la sequera

 

Com a resposta a l’actual crisi de sequera, és un plaer anunciar que a ESOLVE hem posat en marxa un nou projecte de recuperació de pous. Com a hidrogeòlegs experts en la gestió de recursos hídrics subterranis, reconeixem la urgència d’optimitzar el consum d’aigua i buscar fonts alternatives per abordar aquest repte. A més, estem rebent moltes consultes relacionades amb el cicle integral de l’aigua a la indústria, així com amb mesures d’estalvi i millora de l’eficiència de l’ús de l’aigua.

 

En alguns casos, la captació d’aigua subterrània és part de la solució, recuperant antics pous en desús o optimitzant l’explotació de pous existents en servei. A ESOLVE, realitzem inspeccions i, si és necessari, neteges dels pous. Duem a terme proves de bombament per avaluar el rendiment i la qualitat de l’aigua. A més, avaluem l’impacte en l’aqüífer i establim paràmetres d’explotació sostenibles. També ens encarreguem de tots els tràmits de legalització necessaris.

 

En un món en constant evolució, els reptes ambientals originats per l’activitat humana han alterat el cicle de l’aigua. De 2.000 a 3.000 milions de persones pateixen escassetat d’aigua durant almenys un mes a l’any, la qual cosa comporta grans riscos en termes de seguretat alimentària i accés a l’electricitat.

 

Es preveu que el nombre de persones a nivell mundial que viuen en zones urbanes amb escassetat d’aigua es duplicarà, passant dels 930 milions el 2016 a un rang de 1.700 a 2.400 milions el 2050. Davant d’aquesta realitat, cal una resposta àgil per reduir costos i assumir responsabilitats futures. Per això, des d’ESOLVE, optimitzem la gestió de l’aigua i adoptem pràctiques sostenibles per fer front a aquestes urgències.