El diari català El Punt Avui publica en la seva edició d’avui una entrevista a la contraportada al Director de desenvolupament i cofundador d’ESOLVE, Ricard Mora.

En l’entrevista, Ricard Mora explica com ha anat evolucionant la consciència de les empreses en el que a la contaminació del sòl es refereix, així com la legislació sobre aquest tema. També parla de la invisibilitat de la contaminació del sòl i dels problemes associats a la salut de les persones i els ecosistemes de l’entorn que pot comportar.

En l’entrevista, que pren a ESOLVE com a referència en l’àmbit de la diagnosi i la descontaminació del sòl, s’explica quin és el treball que la nostra empresa realitza com a consultoria i enginyeria mediambiental, identificant les solucions òptimes pel que fa a cost, temps i eficiència tècnica i resolent l’origen del problema.

Pots llegir l’entrevista en digital aquí.

Fes clic aquí per descarregar l’entrevista.