L’estat del sòl marca el preu

Una possible contaminació del subsòl condiciona el valor d’un terreny i pot suposar fins i tot la suspensió del dret d’edificació.

El sòl no és simplement l’espai físic en el qual desenvolupem les nostres activitats, és un sistema viu que pot afectar a tot el seu entorn. Però la seva àrea d’influència no es limita al Medi ambient i la salut de les persones, també intervé directament en matèria econòmica.
Hem de partir de la base que el subsòl és un actiu per al propietari del terreny. Una possible contaminació del subsòl condiciona el valor patrimonial d’aquesta propietat, incloent-hi les edificacions i instal·lacions que puguin haver-hi a la zona. Per tant, és important saber quin és l’estat real del subsòl tant si s’és propietari del terreny com per als possibles inversors, ja que, si no es té en compte aquesta qüestió abans de comprar o llogar una determinada superfície, els problemes es poden multiplicar després.
La recerca del subsòl permet identificar aquests riscos que afecten directament al propietari així com al responsable de l’activitat i, si escau, al possible inversor o al responsable de futurs usos. No només s’han d’estudiar les possibles afeccions que l’activitat actual pugui tenir en el terreny sinó activitats passades que hagin pogut deixar rastre, així com unes altres que hagin tingut lloc en terrenys adjacents i que puguin haver afectat la propietat.
La legislació estableix que, si un sòl és declarat contaminat, es puguin fins i tot suspendre els drets d’edificació fins que es declari no contaminat. Això suposa que en l’àmbit urbanístic és fonamental la integració del diagnòstic i el sanejament dels sòls per afavorir la planificació i gestió de qualsevol construcció.
A més, definir apropiadament la situació del subsòl i els potencials riscos associats permet també gestionar l’abast i el cost de cosines i cobertures de risc per dany mediambiental en companyies asseguradores.
Per tot això és necessària la intervenció d’experts que, mitjançant una adequada gestió del risc, proposin solucions tècnicament viables i econòmicament reduïdes. ESOLVE ofereix el seu ampli coneixement i experiència en l’àmbit del subsòl per realitzar l’Anàlisi de Riscos pertinent i donar solucions adaptades a cada cas.