L’administració suspèn els terminis dels tràmits per la COVID-19

Les mesures adoptades per les autoritats per a fer front a la crisi de la COVID-19 han generat canvis en les rutines de moltes empreses i han deixat en l’aire tràmits administratius que estaven pendents de realitzar-se i han quedat interromputs pel confinament imposat, però no existeix motiu per a la preocupació. El reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, en la seva disposició addicional tercera dicta la suspensió i interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del Sector Públic. Aquesta suspensió serà vàlida mentre l’estat d’alarma estigui vigent.
Tots aquells que tenien tràmits pendents de realitzar mitjançant ESOLVE, aquests es faran tan aviat com l’activitat laboral i administrativa recuperin la normalitat i sempre dins del període que s’estableixi.

Continuem treballant
Durant aquestes setmanes, el nostre equip no s’ha detingut i ha estat treballant en l’elaboració d’informes que estaven ja en marxa i es tramitaran quan sigui possible, així com d’encàrrecs que no requereixen desplaçament. Si la teva empresa vol avançar gestions per a evitar el previsible col·lapse que pot arribar amb la reactivació de l’administració, estem a la teva disposició.
A més, estem reagendant totes les actuacions previstes per a aquestes setmanes i organitzant el calendari dels pròxims mesos per a complir amb tots els projectes. Posa’t en contacte amb nosaltres per a consultar o modificar dates.