L’ARMA pot preveure les conseqüències d’accidents com l’incendi de Montornès


L’Anàlisi de Risc Mediambiental planteja els possibles escenaris en cas d’accident i quantifica el dany.

Una planta industrial de reciclatge de dissolvents i residus industrials situada en un polígon de Montornès del Vallès (Barcelona) ha provocat un incendi que ha obligat a desallotjar a tots els treballadors de la zona i a activar el Pla d’Emergències Químiques de la Generalitat. A conseqüència d’això, les aigües del riu Besòs es van contaminar i es va produir una afectació severa a la fauna i la flora i fins i tot a diferents pous de captació d’aigües subterrànies de la zona.

Foto @bomberscat

Aquest és un clar exemple dels danys mediambientals que una activitat industrial pot generar en cas de produir-se una situació extraordinària, com és un incendi a gran escala, i posa de manifest la importància d’implementar una gestió mediambiental proactiva dirigida tant a identificar riscos i definir mesures per a evitar i prevenir danys com a adoptar mesures de reparació, si els danys ocorreguessin.

La Llei de Responsabilitat Mediambiental estipula que les empreses han de prendre mesures de prevenció d’aquesta mena d’accidents, així com l’adopció de mesures correctores o compensatòries una vegada que el mal s’hagi produït. Aquest tipus de situacions es poden preveure mitjançant eines de diagnòstic mediambiental, com és l’ARMA (Anàlisi de Risc Mediambiental), una eina de gestió del risc que planteja tots els escenaris possibles d’impacte ambiental que una determinada activitat pot arribar a causar. Sobre la base del llistat de situacions potencials que s’obté després de l’ARMA, s’estableix una quantia de diners de la qual l’empresa responsable ha de disposar per a mitigar el mal ocasionat, en cas que aquest ocorregués. És el que es coneix com a garantia financera, que totes les empreses potencialment contaminants estan obligades a presentar.

En el cas concret de l’incendi de Montornès, l’activitat de la indústria en la qual es va originar el foc està catalogada com a prioritat 1, la més alta de les possibles, per la qual cosa degué ser de les primeres empreses a realitzar l’ARMA i presentar la garantia financera quan va sortir la norma.

Fa poques setmanes, en el BOE es va publicar el termini del qual disposen les empreses que duguin a terme activitats de prioritat 3 per a presentar la garantia financera.

ESOLVE identifica necessitats concretes en cobertures per mal mediambiental i ofereix els seus serveis a les empreses de diferents sectors per a avaluar i donar compliment a la Llei de Responsabilitat Mediambiental i per a realitzar les Anàlisis de Riscos corresponents, servei en el qual la consultoria és experta. A més, brinda la possibilitat d’implantar un programa de millora ambiental per a mitigar els riscos identificats i així minimitzar responsabilitats futures.