Les empreses catalogades com a prioritat 3 hauran de presentar la garantia financera abans de 2 anys

La quantia de la garantia ha de fixar-se mitjançant una Anàlisi de Riscos Mediambientals (ARMA).

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha publicat el calendari al qual han de cenyir-se les empreses catalogades com a prioritat 3 en l’Ordre ARM/17783/2011, de 22 de juny, per a presentar la garantia financera que els permeti fer front a la responsabilitat mediambiental inherent a l’activitat que desenvolupen. Aquestes companyies tenen un termini de dos anys, fins al 16 d’octubre de 2021, per a presentar aquesta garantia. L’única excepció són les activitats de cria intensiva d’ocells de corral o de porcs, i en aquest cas el termini s’estén a 3 anys, fins a octubre de 2022.

La garantia financera és un mecanisme que permet assegurar que les empreses potencialment contaminants podran fer front a les mesures necessàries per a pal·liar als danys mediambientals que poguessin causar a causa de la seva activitat. Entre aquestes mesures es contemplen aquelles necessàries per a prevenir-los o, quan el mal s’hagi produït, per a limitar-lo i evitar que es produeixin nous danys, així com retornar els recursos naturals danyats a l’estat en el qual es trobaven abans que ocorregués el mal. L’obligatorietat de disposar d’aquesta garantia financera per a les empreses amb risc ambiental es recull en la Llei 26/2007, que indica que la quantia d’aquesta garantia s’estableix a partir d’una Anàlisi de Riscos Mediambientals (ARMA), que ha de fer-se a través d’una entitat acreditada, com és ESOLVE.

Les activitats queden classificades per prioritats en la norma i cada grup té un calendari a complir. Mentre que el termini per a les activitats catalogades com a prioritat 1 va expirar fa un any, el de les de prioritat 2 venç a la fi d’aquest octubre.

En la catalogació de prioritat 3 es troben les indústries tèxtils, del cuir, mineral, derivada de la fusta, del carbó i agroalimentària i ramadera, així com el consum de dissolvents orgànics, el tractament d’aigües, la captura de CO₂ i instal·lacions de residus miners de categoria A. També estan incloses algunes empreses d’instal·lacions de combustió, producció i fabricació de metalls, gestió de residus i indústria química, encara que amb especificacions.

La presentació d’aquesta garantia financera és obligatòria i la seva no constitució pot ser considerada infracció greu, la qual cosa suposaria multes de 50.000 i 2 milions d’euros i l’extinció o suspensió de l’autorització per un període d’1 a 2 anys.

ESOLVE ofereix els seus serveis a les empreses de diferents sectors per a avaluar i donar compliment a la Llei de Responsabilitat Mediambiental i per a realitzar les Anàlisis de Riscos corresponents, servei en el que la consultoria és experta. A més, brinda la possibilitat d’implantar un programa de millora ambiental per a mitigar els riscos identificats i així minimitzar responsabilitats futures.