Una due diligence per a David Beckham

 

El multimilionari projecte del complex que albergaria l’estadi de l’Inter Miami està en risc per la contaminació del sòl.

David Beckham tenia previst construir un estadi a Miami per a disputar els partits de la Major League Soccer del seu equip, l’Inter Miami, però en el terreny s’han trobat alts nivells d’arsènic i bari que posen en perill el projecte.

Un informe realitzat per l’empresa ambiental EE&G, que ha analitzat 140 mostres en la zona, afirma que el nivell d’arsènic és el doble del límit permès, mentre que el de bari i plom també excedeix els marges legals, la qual cosa suposa un “perill físic”. A més, l’estudi revela que gairebé tot el terreny presenta restes de cendra d’un vell incinerador municipal que es va tancar fa dècades.

D’aquests compostos, el que suposa un major risc per a la salut és l’arsènic, que pot generar tant efectes sistèmics com cancerígens.

Segons dades de la base de dades toxicològica RAIS (Risk Assessment Information System) dels Estats Units, l’arsènic és unes 180 vegades més cancerigen que el plom en considerar vies d’ingestió. El bari, en canvi, no està catalogat com a tal.

L’arsènic que es pot trobar en el subsòl està normalment associat a emplaçaments industrials com la mineria, la siderúrgia o la metal·lúrgia, però també pot tenir el seu origen en incineradores o forns, com és el cas d’aquesta zona de Miami.

La via de contacte més habitual amb aquest tipus de compostos sol ser la potencial ingesta, sigui accidental o a través d’aigua contaminada. A més, segons el tipus d’emplaçament i l’activitat que s’ha de desenvolupar en ell, pot haver-hi riscos d’inhalació de partícules, especialment en fases de construcció en les quals es duen a terme treballs d’excavació i moviment de terres.

El projecte de Beckham, amb una inversió valorada en 1.000 milions de dòlars, inclou un estadi de 28.000 localitats, a més d’oficines i hotels, podria quedar en res a causa de la contaminació del sòl.

Casos com aquest exemplifiquen la importància de realitzar una due diligence ambiental abans d’invertir en un terreny. Una correcta recerca del subsòl permet conèixer l’estat real de la zona així com identificar els riscos associats, de manera que la futura inversió contempli els costos de descontaminació, si fos necessària, així com qualsevol possible càrrega legal. Disposar d’aquesta informació serveix per a valorar adequadament el terreny en qüestió.