Les empreses de Prioritat 2 tenen un any per presentar la garantia financera

El termini per a les companyies considerades de Prioritat 1 ja ha vençut. Les del segon grup tenen temps fins al 31 d’octubre de 2019.

Les empreses potencialment contaminants incloses en el grup Prioritat 2 tenen fins al 31 d’octubre de 2019 per presentar la garantia financera que exigeix la Llei de Responsabilitat Mediambiental. Per a les companyies considerades Prioritat 1 el termini ja ha acabat.

La Llei de Responsabilitat Mediambiental recull l’obligació de les activitats potencialment contaminants (incloses en l’Annex III del text legal) de presentar una garantia financera per possible perjudici ambiental. La garantia financera és un instrument que assegura que aquestes empreses disposaran de recursos econòmics suficients per fer front als costos de les mesures de prevenció, evitació i reparació dels danys mediambientals derivats de la seva activitat.

El termini de presentació de la garantia financera varia segons el tipus d’activitat que realitzi l’empresa, tal com recull l’ordre APM/1040/2017. Entre les activitats catalogades com a Prioritat 2 estan refineries de petroli i gas i alguns tipus de producció i transformació de metalls, d’indústria química i de gestió de residus. Aquestes tenen a partir d’avui un any de marge.

La fixació de la quantia de la garantia financera obligatòria es calcula mitjançant una Anàlisi de Riscos Mediambientals (ARMA) que serveix para monetitzar el valor de la reparació dels potencials danys al medi ambient. Si no es constitueix aquesta garantia, es podria considerar com a infracció greu i suposaria una multa d’entre 50.000 i 2 milions d’euros i l’extinció o suspensió de l’autorització per un període d’1 a 2 anys.

Les activitats de Prioritat 3 encara no tenen un termini estipulat. En aquest grup s’inclouen les indústries tèxtils, del cuir, mineral, derivada de la fusta, del carbó i agroalimentària i ramadera, així com el consum de dissolvents orgànics, el tractament d’aigües, la captura de CO₂ i instal·lacions de residus miners de categoria A. També estan incloses algunes empreses d’instal·lacions de combustió, producció i fabricació de metalls, gestió de residus i indústria química, encara que amb especificacions. Per tots ells és important estar pendent de la publicació del calendari de què disposen per presentar la garantia. A ESOLVE els informarem quan s’oficialitzi.

ESOLVE ofereix els seus serveis a les empreses de diferents sectors per avaluar i acomplir la Llei de Responsabilitat Mediambiental i per realitzar les Anàlisis de Riscos corresponents. A més, brinda la possibilitat d’implantar un programa de millora ambiental per mitigar els riscos identificats i així minimitzar responsabilitats futures.