ESOLVE realitza la gestió integral d’un cas de descontaminació per clorats

En un únic projecte es van dur a terme diferents i complexes actuacions de millora ambiental del subsòl encaminades a solucionar problemes relacionats amb el procés productiu i les condicions mediambientals del terreny.

Davant un cas de contaminació sempre és important tenir una visió integral i completa de la situació, que et permeti actuar en diferents àmbits per aconseguir resultats exitosos. En aquest cas, ESOLVE va complir amb escreix les expectatives i en un breu període de temps per engegar de nou el procés productiu.

La caracterització del sòl és fonamental en qualsevol treball de descontaminació del subsòl. Per això, ESOLVE sempre duu a terme una recerca detallada de la situació per diagnosticar el focus localitzat a la zona no saturada del terreny amb l’objectiu de delimitar la contaminació i, en fases posteriors, reduir les incerteses associades al problema que implica un major detall dels costos associats a la descontaminació. En aquest cas concret de caracterització del subsòl, un emplaçament afectat per dissolvents clorats, es van instal·lar més de 20 piezòmetres en 8.000 m² de terreny. A partir d’aquest treball, es van identificar tots els focus associats, tant el secundari, que era el sòl impregnat de dissolvent, com el primari, un tram de la xarxa d’aigües residuals, la qual cosa va permetre actuar sobre ells per eliminar no solament la contaminació existent sinó també potencials abocaments accidentals que continuarien afectant el subsòl de la parcel·la.

Amb l’escenari perfectament caracteritzat, ESOLVE va decidir, conjuntament amb el client, les accions a realitzar des d’una visió integradora, enfocada no només al subsòl sinó a tots aquells processos productius que l’afecten potencialment. Amb aquesta idea, es va substituir un tram de la xarxa d’aigües residuals per així eliminar el focus primari. Durant la fase de disseny de la millor alternativa per a la construcció de la nova xarxa d’aigües residuals, va ser necessari fer proves de resistència dels materials que conformarien les canonades i arquetes de retenció, ja que la mescla de dissolvents que arribava era de composició, concentració i temperatura variables, la qual cosa dificultava la selecció del material idoni per a la xarxa de sanejament. En aquest sentit, es va determinar el material més resistent per a la xarxa d’aigües residuals que va permetre l’erradicació del focus primari de contaminació i, com a valor afegit, la millora de les instal·lacions presents en la indústria.

Paral·lelament, durant el procés constructiu, es va extreure gran part del focus secundari (sòl impregnat de dissolvents) i es va dictaminar l’estat del sòl sota l’antic clavegueram, és a dir, caracterització del sol romanent. Durant l’obra, es va aprofitar per iniciar alguns dels treballs de descontaminació com la instal·lació de nous punts d’actuació i la injecció de composts oxidants directament a la zona afectada, optimitzant el temps d’actuació sobre el subsòl.

Finalment, i seguint l’ordre aconsellable en qualsevol treball d’aquest tipus, després d’investigar i eliminar els focus, es va procedir a dur a terme les actuacions de descontaminació del subsòl, en les quals la complexitat del problema va obligar a utilitzar diverses tècniques de remediació del subsòl en funció de la zona i de la distància al focus de contaminació (es van arribar a combinar bombament i tractament, extracció de vapors, oxidació química in situ, bioestimulació i atenuació natural monitorada).

En un únic projecte, ESOLVE va aconseguir eliminar els focus de contaminació, instal·lar una nova xarxa d’aigües residuals i dur a terme la remediació del subsòl en la parcel·la. Un treball integral que va assolir els seus objectius en el temps sol·licitat pel client i que, a més, no va suposar una interrupció de la producció perquè es va fer durant una parada tècnica de l’empresa.

ESOLVE, consultoria i enginyeria mediambiental especialitzada en la diagnosi i descontaminació de sòls i aigües subterrànies, disposa d’un nivell tècnic excel·lent i una àmplia experiència per desenvolupar solucions adequades als problemes més complexos dels nostres clients. L’organització i mètode de treball d’ESOLVE es fonamenten en criteris d’eficàcia, rigor, dedicació i en un control exhaustiu de tots els aspectes relatius al projecte en execució.