La participació d’ESOLVE en el LIFE-Alnus, clau per a la presa de decisions

El projecte europeu pretén recuperar els boscos de ribera de les conques mediterrànies i ha comptat amb ESOLVE per a la instal·lació de piezòmetres en el riu.

El LIFEAlnus és un projecte de conservació i restauració dels boscos de ribera, un dels ecosistemes forestals més degradats de la zona mediterrània. Forma part de LIFE, un programa de la Unió Europea que cofinança projectes a favor del medi ambient i el desenvolupament sostenible en àrees incloses a la Xarxa Natura 2000 (els espais naturals més importants de la Unió Europea).

El coordinador del LIFEAlnus, Jordi Camprodon, explica que l’objectiu és recuperar el bosc de ribera en aquelles zones on ha desaparegut o està molt fragmentat i millorar-ho allà on està mitjanament conservat: “volem recuperar dinàmiques fluvials, és a dir, que els rius portin més cabal, eliminar espècies al·lòctones, reintroduir aquest hàbitat o desfragmentar-ho mitjançant plantació allà on observem que està perdut i treure barreres i obstacles que impedeixen que el curs fluvial pugui inundar aquests boscos, atès que necessiten tenir un nivell d’aigua considerable perquè aquests arbres associats a la ribera puguin créixer”.

Aquesta missió es divideix en diverses etapes, la primera d’elles, la d’estudis previs que ajuden en la presa de decisions. En aquesta fase ha intervingut ESOLVE, amb la instal·lació de dos piezòmetres en unes illes fluvials d’una zona pilot que es pretén restaurar. “Són importants de cara a conèixer els nivells piezomètrics que van fluctuant en aquestes illes per ajudar a decidir quines espècies plantar i on. Els piezòmetres permetran lectures a curt, mitjà i llarg termini, fins i tot més enllà de la finalització del projecte donat que es farà un seguiment a llarg termini per relacionar els nivells freàtics amb l’evolució de les espècies”, explica Camprodon.

 L’elecció d’ESOLVE per formar part del projecte LIFEAlnus va ser per una qüestió de qualitat en els resultats, com explica el coordinador del projecte: “ens vam posar en contacte amb ESOLVE perquè sabíem que podien instal·lar piezòmetres que donessin unes bones lectures i que, a més, fossin resistents als impactes”. Els estudis hidrogeològics són un dels punts forts d’ESOLVE des de fa anys i és per això que té participació en aquest tipus de projectes.

El LIFEAlnus, que durarà fins a juny de 2021, es troba actualment acabant la fase d’estudis previs i continuarà amb les accions de conservació, que consisteixen en:

  • Aplicar mesures de conservació, millora i restauració de l’hàbitat.
  • Donar major protecció jurídica a l’hàbitat, ja que la Xarxa Natura 2000 cobreix solament una part.
  • Millorar la governança de la ribera, ja que és un dels hàbitats més difícils de gestionar lloc que intervenen diferents administracions i interessos.
  • Difondre les accions que es duen a terme.

El director d’ESOLVE, Ricard Mora, es mostra satisfet de la seva participació en el projecte: “és un orgull formar part d’un projecte tan important com el LIFEAlnus i aportar el nostre coneixement en benefici de la conservació i restauració dels boscos de ribera, un ecosistema amb tantes funcions ecològiques associades al riu. A més, pensar que la nostra feina servirà no només per ajudar a prendre decisions sinó per veure l’evolució de les accions i seguir millorant fins i tot després de la durada propi projecte, ens satisfà com a empresa però, sobretot, com a amants del Medi Ambient”.

Totes les actuacions que resultin del LIFEAlnus a les tres zones pilot en què es treballa es podran transferir a la resta de conques ibèriques i al conjunt dels països mediterranis.