ESOLVE finalitza amb èxit un projecte geològic a Amèrica Central


La consultora ha estat quatre mesos treballant en l’avaluació d’uns terrenys que albergaran una planta de ciment.

El Departament de Geologia i Geotècnia d’ESOLVE ha realitzat el seu primer projecte internacional. En aquest treball, que s’ha dut a terme en un país centreamericà durant 4 mesos, l’equip d’ESOLVE s’ha encarregat de l’avaluació tècnica dels estudis geològics-geotècnics, així com de l’anàlisi i disseny de solucions d’estabilitat dels farcits i desmunts d’una nova planta industrial de ciment, de les més grans de país.

El projecte s’ha dividit en diverses fases, una primera més analítica en què va revisar tota la documentació contractual i geològica-geotècnia i es va analitzar l’estabilitat dels talussos i la fonamentació dels farcits. Després va venir la part de diagnòstic en què es va establir els problemes que dificultaven l’estabilitat. A partir d’aquí, es va recomanar realitzar prospeccions geotècniques necessàries i complementàries i es van dissenyar les solucions d’estabilitat i prescripcions tècniques d’execució. ESOLVE també es va encarregar de l’assistència tècnica durant l’execució del moviment de terres i dels dissenys.

El responsable del Departament de Geologia i Geotècnia d’ESOLVE, Ramón Roldán, considera aquest treball: “un primer pas ferm en l’aposta internacional, exportant coneixement, experiència i, sobretot, confiança. El projecte ha estat molt interessant per a nosaltres i l’assistència tècnica facilitada al nostre client li ha resultat molt eficaç, solucionant una problemàtica que en principi no estava ben identificada”. Per Ricard Mora, Director d’ESOLVE, aquest projecte és un punt d’inflexió per a la companyia: “ha suposat el nostre salt internacional i ens obre un ventall d’oportunitats en un continent diferent del que podem aportar i aprendre molt”.