La revista Industria Ambiente parla sobre la tècnica d’electroremediació d’ESOLVE 

La publicació explica les virtuts d’aquesta tècnica de remediació sostenible pionera a Espanya.

ESOLVE es va aliar amb la companyia finlandesa Ekogrid fa uns mesos per a implantar a Espanya un nou mètode de remediació basat en l’electrocinètica i la revista tècnica Industria Ambiente s’ha fet eco d’això en el seu últim número.

L’electroremediació és una tecnologia per a recuperar sòls contaminats basada en imposar un corrent elèctric de baix voltatge mitjançant una xarxa d’elèctrodes clavats en el subsòl, connectats entre si i controlats mitjançant una unitat de control de disseny específic. Tal com explica la publicació, aquesta metodologia no s’ha desenvolupat fins ara a Espanya però sí en altres llocs d’Europa, els Estats Units, Sud-Amèrica o la Xina, amb exitosos resultats.

La revista també explica els avantatges que aquesta metodologia té respecte a tècniques convencionals: “L’electroremediació permet poder millorar la remediació en zones de baixa permeabilitat en molts emplaçaments i tipologies de sòls sota unes condicions determinades. Això és degut perquè en capes de baixa permeabilitat el flux per electroosmosi és molt més gran que l’aconseguit pel flux per gradient hidràulic”.

La tecnologia Ekogrid es pot aplicar tant en la descontaminació de sòls i aigües subterrànies com en el tractament de sediments i és una interessant opció de remediació sostenible, un dels objectius del sector.